28/06/2007

Στη πόλη που ζώ (Ι)Στη πόλη που ζω δε γκρεμίσαν τα παλιά αλλά τα συμφιλίωσαν με τα καινούρια

No comments: