11/01/2010

Σον Καλλικράτη, λέμε ναι

Μετά από 8 χρόνια αδράνειας, η νέα κυβέρνηση προχωράει στον Καποδίστρια ΙΙ δηλαδή τη νέα διοικητική οργάνωση της χώρας με λιγότερους Δήμους και ισχυρότερες περιφέρειες. Το σχέδιο ονομάζεται Καλλικράτης.
Πολύ σωστό. Δεν είναι δυνατόν στην εποχή μας να έχουμε πενήντα τόσες Νομαρχίες (και νομάρχες, αντινομάρχες, δημάρχους, αντιδημάρχους, κλπ) σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων όσοι είναι δηλαδή οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης που έχουν ένα μόνο δήμαρχο.
Η συνένωση των υπηρεσιών θα φέρει και δύναμη και αποτελεσματικότητα.

Ταυτόχρονα ο πολίτης θα εξυπηρετείται είτε από τοπικά ή ακόμα, προτείνω, κινητά ΚΕΠ ώστε να μην αναγκάζεται να τρέχει στην έδρα της περιφέρειας.
Παράλληλα επεκτείνεται ο Συνήγορος του Πολίτη στην περιφέρεια ενώ η διανομή εσόδων από τον ΦΠΑ στους Δήμους τους βάζει στο κηνύγι της φοροδιαφυγής.

Δυο εμπόδια βλέπω. Πρώτο, αν θα βρεθούν τα λεφτά για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και δεύτερο τις αντιδράσεις των τοπικιστικών συμφερόντων και παραγόντων με το να μη θέλουν να αλλάξει όνομα ο Δήμος τους και η καρέκλα τους (και η..... μασέλα τους)

No comments: